Inspiration

 

השראה

בין השנים 2013 ו- 2016 הדפסנו עבור לקוחותינו וידידינו את שלושת הספרים: “צ’רצ’יל והיהודים“, מאת מרטין גילברט; “עם הגדודים העברים בארץ-ישראל“, מאת ג’ון הנרי פטרסון; ו- “איש סגולה: מכתבים לנכדי אורד יונתן וינגייט“, מאת אליס אייווי היי.

בחרנו בספרים אלו כיוון שהם מראים את הקשר המיוחד שנרקם בין צ’רצ’יל, פטרסון ווינגייט, שלושתם לא-יהודים, לבין העם היהודי והתנועה הציונית. הדפסנו אותם מחדש כאות הערכה ותודה לאנשים המרשימים והנאמנים האלה.

אנא ראו למטה קישורים למכתבים המספרים על הדמויות מעוררות ההשראה האלו, ועל פרשיות רלבנטיות, שמצאנו אותן מעניינות.

 

וינסטון צ’רצ’יל

ג’ון הנרי פטרסון

אורד צ’ארלס וינגייט

ראול ולנברג