Inspiration

 

השראה

בין השנים 2013 ו- 2018 הדפסנו עבור לקוחותינו וידידינו את ארבעת הספרים: “צ’רצ’יל והיהודים“, מאת מרטין גילברט; “עם הגדודים העברים בארץ-ישראל“, מאת ג’ון הנרי פטרסון; “איש סגולה: מכתבים לנכדי אורד יונתן וינגייט“, מאת אליס אייווי היי ו- “עם ראול ולנברג בבודפשט” מאת פר אנגר.

בחרנו בספרים אלו כיוון שהם מראים את הקשר המיוחד שנרקם בין צ’רצ’יל, פטרסון ווינגייט, שלושתם לא-יהודים, לבין העם היהודי והתנועה הציונית. ראול ולנברג הוא סיפור שונה, ולא ניתן לאמוד, משום בחינה, את תרומתו הנצחית לעם היהודי. משרדנו ממוקם ברחוב הקרוי על שמו של ולנברג. הדפסנו את כל הספרים מחדש כאות הערכה ותודה לאנשים המרשימים והנאמנים האלה.

אנא ראו למטה קישורים למכתבים המספרים על הדמויות מעוררות ההשראה האלו, ועל פרשיות רלבנטיות, שמצאנו אותן מעניינות.

 

וינסטון צ’רצ’יל

ג’ון הנרי פטרסון

אורד צ’ארלס וינגייט

ראול ולנברג